Ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους νέων μελών στο Δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Με απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών διόρισαν τον Evgeni Tanchev γενικό εισαγγελέα στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της μερικής ανανεώσεως του Γενικού Δικαστηρίου, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν, με αποφάσεις της 23ης Μαρτίου 2016 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, ως δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο τους Ricardo da Silva Passos, Paul Nihoul, Barna Berke, Ulf Christophe Öberg, Octavia Spineanu-Matei και Krystyna Kowalik-Bańczyk, για την περίοδο από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσεως της δικαιοδοτικής δομής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν, με απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, ως δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο τους Ezio Perillo, Jan Passer και Alexander Kornezov για την περίοδο από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και τους René Barents, Jesper Svenningsen και Maria José Costeira για την περίοδο από 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2022.

Με αποφάσεις της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, της 23ης Μαρτίου 2016 και της 24ης Μαΐου 2016, οι θητείες των Marc Jaeger, Heikki Kanninen, Σάββα Παπασάββα, Sten Frimodt Nielsen, Marc van der Woude, Δημήτριου Γρατσία, Juraj Schwarcz, Viktor Kreuschitz και Lauri Madise ανανεώθηκαν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Βιογραφικά των νέων δικαστών

Evgeni Tanchev

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1975)· διδάκτωρ νομικής (1979)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1977-1984), λέκτορας (1984-1990), στη συνέχεια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski Σόφιας (1990-2013)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1988-1991)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της βουλγαρικής Εθνοσυνελεύσεως (1995-1997)· κάτοχος της έδρας Jean Monnet στο Νέο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (2002-2005)· Πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της Προεδρίας της Βουλγαρίας (2002-2003)· δικαστής (2003-2009), στη συνέχεια Πρόεδρος (2009-2012) του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας· κάτοχος της έδρας συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (2013- 2016)· μέλος (2006-2016) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης www.curia.europa.eu (2013-2015)· μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου στον Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας (2015- 2016)· συντάκτης σε διάφορα νομικά περιοδικά· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Ezio Perillo

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος Πάδοβας· βοηθός και, στη συνέχεια, ερευνητής στο αστικό και το συγκριτικό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1977-1982)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του κοινοτικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο (Πάρμα, 1990-1998), στις νομικές σχολές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1985-1987), της Macerata (1991-1994), της Νάπολης (1995) και στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (2000-2001)· μέλος της επιστημονικής επιτροπής του “Master in European integration” στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας· μόνιμος υπάλληλος στη διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-1984)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα G. F. Mancini (1984-1988)· νομικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E. Vinci (1988-1993)· προϊστάμενος τμήματος στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1999)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων και συμβιβαστικής επιλύσεως διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας συναποφάσεως, σχέσεων μεταξύ θεσμικών οργάνων και σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2004)· διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004-2006)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2006- 2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων σχετικών με το ιταλικό αστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

René Barents

Γεννήθηκε το 1951· πτυχιούχος νομικής και κάτοχος ειδικού πτυχίου οικονομίας (πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam, 1973)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, 1981)· ερευνητής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές οικονομικό δίκαιο (1973-1974) και λέκτορας ευρωπαϊκού δικαίου και οικονομικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (1974-1979) και στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1979-1981)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1981-1986)· προϊστάμενος του τμήματος Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων στη διεύθυνση προσωπικού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-2000)· προϊστάμενος τμήματος (2000-2009) και, στη συνέχεια, διευθυντής (2009-2011) στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τακτικός καθηγητής (1988-2003) και επίτιμος καθηγητής (από το 2003) ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Maastricht· σύμβουλος στο εφετείο του Bois-le-Duc (1993-2011)· μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών των Κάτω Χωρών (από το 1993)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Ricardo da Silva Passos

Γεννήθηκε το 1953· πτυχιούχος Νομικής του Κλασικού Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1975)· μεταπτυχιακός τίτλος DEA (diplôme d’études approfondies) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (1978)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Harvard (1984)· Αντεισαγγελέας της Δημοκρατίας στο Πρωτοδικείο της πόλεως Cascais (1975-1976)· νομικός στη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1978-1986)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· προϊστάμενος τμήματος στη Γραμματεία της νομικής επιτροπής και δικαιωμάτων των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1988-1999)· μέλος της Γραμματείας της Συμβάσεως για το μέλλον της Ευρώπης (2002-2003)· προϊστάμενος μονάδας στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2010)· διευθυντής θεσμικών και κοινοβουλευτικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2010- 2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Paul Nihoul

Γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain (1988)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Harvard (1989)· διδάκτωρ νομικής (1998)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1995)· ερευνητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (1995-1999)· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Groningen (1999-2001) στη συνέχεια στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (2001-2016)· προσκεκλημένος καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια, ιδίως στο Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine (2013-2016)· Πρόεδρος της Academic Society for Competition Law (2013-2016)· αρχισυντάκτης διαφόρων νομικών περιοδικών· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Barna Berke

Γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990)· Master of Laws του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1995)· δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βουδαπέστης· νομικός σύμβουλος στο ουγγρικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχωρήσεως της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1994-1996 και 2002-2004)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του ουγγρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (1997-2000)· Αντιπρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού, στη συνέχεια Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού (2000-2002)· διαιτητής στο Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο χρηματοπιστωτικών αγορών και αγορών κεφαλαίων (2008-2014)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1990-1994)· λέκτορας (1995-1999), στη συνέχεια συνεργαζόμενος λέκτορας (2003-2016) στο Πανεπιστήμιο Loránd Eötvös της Βουδαπέστης· Υφυπουργός Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Jesper Svenningsen

Γεννήθηκε το 1966· σπουδές νομικής (Candidatus juris), Πανεπιστήμιο του Aarhus (1989)· ασκούμενος δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1989- 1991)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα C.C. Gulmann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1993)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Δανίας (1993)· δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1993-1995)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία του ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης· λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (IEAP) (Λουξεμβούργο, 1995-1997)· δικηγόρος Βρυξελλών (1997)· λέκτορας και, στη συνέχεια, ασκών καθήκοντα διευθυντή στο IEAP (Λουξεμβούργο, 1997-1999)· υπάλληλος διοικήσεως στη Νομική Υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1999-2000)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γραφείο του δικαστή C.C. Gulmann (2003-2006), στη συνέχεια του δικαστή L. Bay Larsen (2006-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τις 7 Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Ulf Christophe Öberg

Γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1991)· δίπλωμα γαλλο-αγγλικής νομικής μεταφράσεως του Πανεπιστημίου Paris II, Panthéon-Assas (1991)· μεταπτυχιακό δίπλωμα DESS (diplôme d’études supérieures spécialisés) του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992)· δίπλωμα του Ινστιτούτου πολιτικών μελετών του Παρισιού (1993)· ερευνητής στην Υπηρεσία Ερευνών Εθνικής Άμυνας της Σουηδίας (1992 και 1994)· μετείχε στο πρόγραμμα καταρτίσεως των Σουηδών δημοσίων υπαλλήλων (1993-1994)· νομικός σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1994-1995)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2000)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (2000-2016)· νομικός (2001-2006), στη συνέχεια δικηγόρος (2006- 2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Octavia Spineanu-Matei

Γεννήθηκε το 1967· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου (1990)· διδάκτωρ νομικής (1999)· δικαστής στο Πρωτοδικείο του τομέα 4 του Βουκουρεστίου (1991-1996)· δικαστής (1996-1999) και πρόεδρος τμήματος (1997-1999) στο Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου· δικαστής (1999-2005) και πρόεδρος τμήματος (1999-2003) στο Εφετείο του Βουκουρεστίου· μέλος του τμήματος προσφυγών μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (2006-2016)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία και, στη συνέχεια, διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστών (2011-2016)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας (2006-2016)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Γραμματέων (2011-2016)· εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του τμήματος διδακτορικών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (2012- 2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Maria José Costeira

Γεννήθηκε το 1967· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Coimbra (1991)· μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (2001)· δόκιμη δικηγόρος (1991-1992)· εισηγήτρια (1992-1995), πρωτοδίκης (1995-1997), δικαστής στο Εμποροδικείο της Λισσαβώνας (1999-2016)· δικαστής στο Εφετείο της Coimbra (2016)· επιφορτισμένη με διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε διάφορα πορτογαλικά πανεπιστήμια και στην Εθνική Σχολή Δικαστών· γενική γραμματέας (2012-2015) και, στη συνέχεια, Πρόεδρος (2015-2016) της Ενώσεως Δικαστών Πορτογαλίας· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Jan M. Passer

Γεννήθηκε το 1974· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας (1997) και Master of Laws του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (2000)· διδάκτωρ νομικής (2007)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας (2001-2003) και στη Νομική Ακαδημία της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2001- 2016)· εισηγητής στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας (1997-2001)· δικαστής στο Δικαστήριο της 2ης Περιφέρειας της Πράγας (2001-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2005-2016)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Masaryk του Brno (2006-2016) και του Πανεπιστημίου Palacký του Olomouc (2014-2016)· νομικός συνεργάτηςστο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2010-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk

Γεννήθηκε το 1976· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Gdańsk (1999)· μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA (diplôme d’études approfondies) του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Τουλούζης (2000)· Master of Laws Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (2002)· διδάκτωρ νομικής (2004)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk (2010-2016)· λέκτορας (2006-2014), στη συνέχεια συνεργαζόμενη καθηγήτρια (2014-2016) στο Ινστιτούτο νομικών σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Πολωνίας· μετέσχε στην έκδοση και στη σύνταξη διαφόρων νομικών περιοδικών· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Alexander Kornezov

Γεννήθηκε το 1978· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2002) και Master of Laws ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges, 2004)· διδάκτωρ νομικής (2008)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βρυξελλών (2004-2006)· λέκτορας δικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας της Σόφιας (2008- 2012) και στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2010-2013)· συνεργαζόμενος καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη βουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών (από το 2014)· επισκέπτης εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του www.curia.europa.eu Cambridge και στο K.U. Leuven· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2016)· ιδρυτής της βουλγαρικής ενώσεως ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής· αρχισυντάκτης της επιθεώρησης ευρωπαϊκού δικαίου Evropeiski praven pregled· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.