Ανάληψη καθηκόντων στο Γ.Δικαστήριο της ΕΕ από τον Δ. Γρατσία

0

Ως δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίστηκε, με την απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2010 ο Δημήτριος Γρατσίας σε αντικατάσταση του Μιχαήλ Βηλαρά. Ο κ. Γρατσίας θα ασκεί τα νέα του καθήκοντα από την 25η Οκτωβρίου 2010 μέχρι την 31η Αυγούστου 2016.
Επ ευκαιρία της αποχώρησης του Μιχαήλ Βηλαρά καθώς και της ορκωμοσίας του Δημητρίου Γρατσία και της ανάληψης των καθηκόντων του, διεξήχθη σήμερα στο Λουξεμβούργο πανηγυρική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ο Δ. Γρατσίας γεννήθηκε το 1957 και είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980). Στο βιογραφικό του σημείωμα, που δημοσιοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναφέρονται τα εξής: diplome detudes approfondies (DEA) δημοσίου δικαίου του πανεπιστημίου Paris I, Pantheon-Sorbonne (1981)· κάτοχος του διπλώματος του πανεπιστημιακού κέντρου κοινοτικών και ευρωπαϊκών μελετών (πανεπιστήμιο Paris I) (1982)· εισηγητής στο Συμβούλιο Επικρατείας (1985-1992)· πάρεδρoς στο Συμβούλιο Επικρατείας (1992-2005)· εισηγητής σε γραφείο γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1996)· αναπληρωματικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας (1998 και 1999)· Σύμβουλος στο Συμβούλιο Επικρατείας (2005)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2006)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2008)· επιθεωρητής διοικητικών δικαστηρίων (2009-2010)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 25 Οκτωβρίου 2010.

Σχόλια