Ανάληψη καθηκόντων δύο [2] νέων μελών στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Με απόφαση της 29ης Ιουνίου 2022, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από 30 Ιουνίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2022, τον Tihamér Tóth, ο οποίος αντικαθιστά τον Barna Berke, και την Beatrix Ricziová.

Σήμερα διεξήχθη πανηγυρική συνεδρίασ
η του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της ανάληψης καθηκόντων των νέων μελών.


Βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών

Tiham
ér Tóth

Γεννηθείς το 1971 στο
Zalaegerszeg (Ουγγαρία), ο Tihamér Tóth πραγματοποίησε νομικές σπουδές στο Szegedi Tudományegyetem (Πανεπιστήμιο του Szeged, Ουγγαρία), από το οποίο έλαβε πτυχίο Νομικής το 1994. Στο ίδιο πανεπιστήμιο πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 2001.

Το 1994 ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Ουγγαρία ως νομικός στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, η οποία υπαγόταν διαδοχικά στο Υπουργείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και τέλος στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Από το 1997 έως το 2001 κατείχε τη θέση του χειριστή υποθέσεων στη Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Ουγγρικής Αρχής Ανταγωνισμού. Ήταν μέλος, από το 2001 έως το 2003, και πρόεδρος, από το 2003 έως το 2009, του Συμβουλίου Ανταγωνισμού (Ουγγαρία). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής περιόδου, άσκησε επίσης τα καθήκοντα του αντιπροέδρου της Ουγγρικής Αρχής Ανταγωνισμού.


Από το 2009
έως το 2022 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ουγγαρία ιδίως στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού.

Από το 1999 ο
T. Tóth ακολουθεί παράλληλα ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Pázmány Péter Katolikus Egyetem (καθολικό πανεπιστήμιο PéterPázmány, Ουγγαρία). Μεταξύ 1999 και 2010 δίδασκε στο εν λόγω πανεπιστήμιο, στη συνέχεια διετέλεσε αντιπρύτανης έρευνας και διεθνών σχέσεων από το 2010 έως το 2013 και ακαδημαϊκών υποθέσεων από το 2013 έως το 2014, ενώ από το 2015 κατέχει τη θέση του αντιπρύτανη διεθνών σχέσεων. Ο T. Tóth διορίστηκε τακτικός καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο το 2018. Από το 2019 έως το 2022 κατείχε την έδρα Jean Monnet στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

Έχει συγγράψει πολλά έργα και δημοσιεύσεις στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού.

Ο Τ.
Tóth διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 6 Ιουλίου 2022.

Beatrix
Ricziová

Γεννηθείσα το 1981 στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία), η
Beatrix Ricziová έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στα νομικά το 2005 από το Univerzita Komenského v Bratislave (Πανεπιστήμιο Comenius της Μπρατισλάβα, Σλοβακία) και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε διδάκτωρ νομικής στο ίδιο πανεπιστήμιο το 2012.
Άρχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως βοηθός δικηγόρου σε δικηγορικό γραφείο στη Σλοβακία από το 2002 έως το 2004. Επιπλέον, από το 2003 άσκησε επί σειρά ετών καθήκοντα μετάφρασης και διερμηνείας στο πλαίσιο εκδηλώσεων τις οποίες διοργάνωνε ο Δήμος
Stupava (Σλοβακία).
Μεταξύ των ετών 2005 και 2006, η Β.
Ricziová υπηρέτησε ως νομικός στο Ινστιτούτο για την προσέγγιση των νομοθεσιών της Γραμματείας της Σλοβακικής Κυβέρνησης και, στη συνέχεια, από το 2007 έως το 2008, στο γραφείο του κύριου εκπροσώπου της Σλοβακίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπάγεται στο Σλοβακικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ των ετών 2009 και 2022 άσκησε καθήκοντα κύριας
εκπροσώπου της Σλοβακίας ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.

Η Β.
Ricziová διετέλεσε ακόμη μέλος, από το 2007 έως το 2010, της μόνιμης επιτροπής αστικού και εμπορικού δικαίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Σλοβακικής Κυβέρνησης και, από το 2012 έως το 2015, της ειδικής επιτροπής για την επανακωδικοποίηση του αστικού δικονομικού δικαίου στη Σλοβακία.
Η Β.
Ricziová διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 6 Ιουλίου 2022.