Ανανέωση των μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Σε πανηγυρική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών –μελών ανανέωσαν για την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2018, τη θητεία των ακολούθων δικαστών: Alexander Arabadjiev, Γεωργίου Αρέστη, Maria Berger, Jean-Claude Bonichot, Anthony Borg Barthet, Carl Gustav Fernlund, Egidijus Jarašiūnas, Egils Levits, Jiří Malenovský, Alexandra Prechal, Antonio Tizzano και Thomas von Danwitz.
Παράλληλα, διορίστηκαν ως δικαστές για την ίδια χρονική περίοδο, ο José Luís da Cruz Vilaça, προς αντικατάσταση του José Narciso Cunha Rodrigues και ο Christopher Vajda, προς αντικατάσταση του Konrad Schiemann.

Ανανεώθηκε ακόμη η θητεία των Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου Yves Bot και Paolo Mengozzi ενώ διορίστηκε και ο Melchior Wathelet, προς αντικατάσταση του Ján Mazák.
Τέλος, διορίστηκε ως δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο  για την περίοδο από 22 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, ο Eugène Buttigieg, προς αντικατάσταση της Ena Cremona.

Στο πλαίσιο της πανηγυρικής συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία και η ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου.