Ανησυχία του ΟΗΕ για τις παρεμβάσεις στην δικαστική ανεξαρτησία στη Σρι Λάνκα

0

Με χθεσινή της δήλωση η Knaul προέτρεψε την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των δικαστών της χώρας, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να επιτελέσουν αμερόληπτα και ανεμπόδιστα τον λειτουργηματικό τους ρόλο. Η αντιπρόσωπος του ΟΗΕ παρατήρησε ότι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εμπίπτει στις υποχρεώσεις που υπέχει η χώρα βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών είναι ένας εκ των πυλώνων που εγγυώνται την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί αυτή η αρχή να παρακάμπτεται. Οι δικαστές μπορούν να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους μόνον για σοβαρούς λόγους, όπως παραπτώματα ή επαγγελματική ανεπάρκεια, σύμφωνα με μια δίκαιη διαδικασία με δυνατότητα αμερόληπτου ελέγχου της απόφασης περί απαλλαγής. Η κατάχρηση των πειθαρχικών διαδικασιών ως μηχανισμού αποπομπής ανεξάρτητων δικαστών είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Knaul. Το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης εν πολλοίς σχετιζόταν με την πρόσφατη αποπομπή της επικεφαλής δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σρι Λάνκα, Dr. Bandarayake, με μία όχι και τόσο διαφανή διαδικασία. Η Knaul κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα αποπομπής της Bandarayake και να διασφαλίσει ότι κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε βάρος της θα πληροί τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης και της διαφάνειας.

Σχόλια