“Ανοίγει τις πόρτες” του το ΔΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχετική ανακοίνωσή [Link] του, ενημερώνει τους Ευρωπαίους πολίτες ότι πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό το Σάββατο 4 Μαΐου 2013.

Την ημέρα αυτή, όσοι βρεθούν στο ΔΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το θεσμικό όργανο της Ένωσης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ευρωπαϊκών οργάνων και με αυτόν του σεβασμού των Συνθηκών εκ μέρους των κρατών-μελών, καθώς και με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, αιτήσει των εθνικών δικαστηρίων.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου που βρίσκονται στην περιοχή Kirchberg, του Λουξεμβούργου. Από τις 14:00 έως τις 18:00, οι πολίτες θα μπορέσουν να επισκεφτούν τα κτίρια του οργάνου και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα «παρασκήνιά» του, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη «διαδρομή», που σκοπό έχει να εξηγήσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, η οποία εορτάζεται από τα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ την 9η Μαΐου, καθώς πριν από 63 χρόνια, στις 9 Μαΐου 1950, ο Robert Schuman διατύπωσε την πρότασή του για την οργάνωση της Ευρώπης, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστούν οι ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κράτων – μελών. Η συγκεκριμένη πρόταση, γνωστή με το όνομα «δήλωση Schuman», θεωρείται ως η πράξη που έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια