Αντίθετη στην ΕΣΔΑ η απαγόρευση διατήρησης του πατρικού επωνύμου από παντρεμένη γυναίκα

0

Η υπόθεση αφορά στην πολίτη της Τουρκίας, Bahar Leventoglu, η οποία συνέχισε να χρησιμοποιεί το πατρικό της όνομα στην επαγγελματική της ζωή ενώ σύμφωνα με τον τουρκικό Αστικό Κώδικα, υποχρεούνταν να χρησιμοποιεί το όνομα του συζύγου της, προκειμένου για επίσημα έγγραφα και για κάθε σχετική χρήση.

Η Leventoglu υπέβαλε αίτημα στην τουρκική δικαιοσύνη προκειμένου να λάβει άδεια να χρησιμοποιεί μόνο το πατρικό της επώνυμο, το οποίο όμως απορρίφθηκε, γεγονός που την ανάγκασε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Δικαστήριο έκρινε [PDF] ότι η απαγόρευση του τούρκου νομοθέτη σε παντρεμένη γυναίκα να διατηρήσει μόνο το πατρικό της επίθετο, εάν το επιθυμεί, συνιστά διάκριση με βάση το φύλο και προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζοντας συγκεκριμένα τα άρθρα 8 περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και 14 περί απαγόρευσης των διακρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φτάνει παρόμοιας φύσης υπόθεσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο είχε κρίνει, βάσει ανάλογου σκεπτικού και παλαιότερα. (Unal Tekeli v Turkey case). Να σημειωθεί τέλος ότι η απόφαση του ΕΔΑΔ επί της υπόθεσης Leventoglu δεν έχει ακόμα τελεσιδικήσει.

 

Σχόλια