Αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο η μη καταβολή νοσηλείων ευρωπαϊκών νοσοκομείων

0

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου χαρακτηρίζει παράνομη και αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο την μη καταβολή από τα ασφαλιστικά ταμεία των νοσηλείων που δαπάνησε ασθενής σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πέραν της χώρας στο ασφαλιστικό σύστημα της οποίας υπάγεται.

Αυτή η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από την απόρριψη της αίτησης απόδοσης των δαπανών ενός Έλληνα πολίτη ασφαλισμένου στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ο οποίος είχε νοσηλευθεί το 1998 σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας.

Η απόφαση αναφέρει ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση εμποδίζει την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και οι εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να εναρμονιστούν με κοινοτικό δίκαιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κράτος-μέλος θα χάσει την εξουσία ρύθμισης του εθνικού τους συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Σχόλια