Αντίθετος ο ΟΗΕ με τη θανατική ποινή στο Ιράκ

0

Η αρμόδια Επίτροπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay καταδίκασε την Τρίτη την εκτέλεση στο Ιράκ 34 ατόμων, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες. Και οι 34 εκτελέσεις έλαβαν χώρα μέσα σε μία μέρα σχετικά με τρομοκρατικές, εγκληματικές δραστηριότητες.

«Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράκ από το 2004 υπερβαίνει τα 1.200. Για την ακρίβεια, δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν καταδικαστεί έκτοτε, παρότι τουλάχιστον 63 κατάδικοι εκτελέστηκαν μόλις το τελευταίο δίμηνο. Υπάρχουν περίπου 48 συνολικά εγκλήματα στο Ιράκ, για τα οποία προβλέπεται θανατική ποινή. Μερικά από αυτά τα εγκλήματα μάλιστα είναι ήσσονος σημασίας, για παράδειγμα η φθορά ξένης ιδιοκτησίας», τόνισε η Pillay.

Ο ΟΗΕ έχει σε διάφορες περιστάσεις εκφράσει τον προβληματισμό του σχετικά με τη συχνότητα επιβολής θανατικών ποινών στο Ιράκ, γεγονός που αποτελεί αρνητική ένδειξη όσον αφορά την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα. Το 2007, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε σε ένα  καταδικαστικό ψήφισμα σχετικά με τη θανατική ποινή. Χώρες που υποστηρίζουν την θανατική ποινή –μεταξύ των οποίων το Ιράκ – είχαν, τότε, διαμαρτυρηθεί λέγοντας ότι ένα τέτοιο ψήφισμα θα υπέσκαπτε την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών του ΟΗΕ.

 

Σχόλια