Αντισυνταγματική η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ΠΓΔΜ

0

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ακύρωσε το νόμο για την διδασκαλία των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της ΠΓΔΜ απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος του 2008 για την διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος αυτός έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας το οποίο εγγυείται τον διαχωρισμό κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Η απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο σε δέκα ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι προαιρετική, πρέπει να σταματήσει εντός του χρονικού αυτού διαστήματος.

Σχόλια