Αντισυνταγματική η φοροαπαλλαγή για την κληρονομιά επιχειρήσεων

0

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας με χθεσινή του απόφαση, την οποία έλαβε ομόφωνα, έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που επιτρέπει την απαλλαγή από φόρους κληρονομιάς, όταν το κληρονομιαίο αντικείμενο είναι επιχείρηση.

 

Η υπόθεση εισήχθη στο Συνταγματικό Δικαστήριο από το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο της χώρας, το οποίο αμφισβήτησε ένα νόμο του 2009 που προβλέπει αφορολόγητο για την μεταβίβαση αιτία θανάτου των οικογενειακών επιχειρήσεων, εφόσον οι κληρονόμοι συνεχίζουν την επιχείρηση για επτά χρόνια και διατηρούν τις θέσεις εργασίας.  Ο νόμος αποσκοπούσε στην προστασία των θέσεων εργασίας. Τελικώς, το Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε τον συγκεκριμένο νόμο αντισυνταγματικό, επειδή παραβιάζει την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, προκαλώντας δυσανάλογα άνιση μεταχείριση για τους κληρονόμους άλλων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι φορολογούνται με συντελεστή 19%, σε σχέση με τους κληρονόμους επιχειρήσεων.

 

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει προκαλέσει ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο της Γερμανίας, όπου το 90% των γερμανικών εταιρειών είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερο από το μισό του εργατικού δυναμικού της χώρας. Επίσης, το γερμανικό κοινοβούλιο έχει προθεσμία  μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου του φόρου κληρονομιάς επιχειρήσεων, ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

 

Σχόλια