Αντισυνταγματική η συμφωνία Αλβανίας-Ελλάδας για την υφαλοκρηπίδα

0

Ως ασυμβίβαστη με το Σύνταγμα χαρακτηρίζεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας η συμφωνία με την Ελλάδα για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των άλλων θαλάσσιων περιοχών. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο περιεχόμενο της συμφωνίας, καθώς και ότι η αλβανική αντιπροσωπεία δεν είχε πλήρη εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.
Η δικαστική απόφαση αναφέρει, επίσης, ότι υπάρχει ανεπάρκεια των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου σχετικά με την κατανομή των θαλάσσιων περιοχών μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να επιτευχθεί ένα δίκαιο και έντιμο αποτέλεσμα και δεν λαμβάνει υπόψη τα νησιά ως ειδικές περιπτώσεις κατά την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών.

Σχόλια