Αντισυνταγματικός νόμος της Νεμπράσκα για τη χρηματοδότηση υποψηφίων πολιτικών

0

Στην ουσία με τον νόμο προβλεπόταν οικονομική ενίσχυση από το δημόσιο ταμείο των υποψηφίων εκείνων που δεν υπερέβαιναν το καθορισμένο όριο προεκλογικών δαπανών. Αντίθετα, αποκλείονταν από την δημόσια ενίσχυση οι υποψήφιοι εκείνοι που ξόδεψαν για την προεκλογική τους εκστρατεία ποσό μεγαλύτερο από το προτεινόμενο, το οποίο είχαν συγκεντρώσει μέσω χρηματοδότησης από ιδιώτες. Σκοπός του -πρωτότυπου- νόμου ήταν να εξισορροπήσει το πολιτικό παιχνίδι ανάμεσα στους διαφορετικούς υποψήφιους, ενισχύοντας εκείνους που συμμορφώνονταν με το δεδομένο όριο δαπανών, στην περίπτωση που ο πολιτικός τους αντίπαλος το υπερέβαινε.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ισούτο μάλιστα με το ακριβές ποσό κατά το οποίο υπερέβη ο υποψήφιος το όριο προεκλογικών δαπανών. Δηλαδή, αν ο άλλος υποψήφιος υπερέβη το όριο δαπανών κατά 10.000 δολάρια, τόσα θα λάμβανε από τα ταμεία της Πολιτείας και ο αντίπαλος υποψήφιος ο οποίος δεν το υπερέβη. Το δικαστήριο διέκρινε αντισυνταγματικότητα, διότι ο νόμος προσέβαλε το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των αποκλειόμενων υποψηφίων, οι οποίοι νομίμως επέλεγαν να διαθέσουν παραπάνω χρήματα για προεκλογικούς σκοπούς.

Στην απόφαση μάλιστα έγινε αναφορά στην γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα Jon Bruning, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο είχε επισημάνει τις ομοιότητες του νόμου της Νεμπράσκα για την εκλογική χρηματοδότηση με εκείνον της Αριζόνα, που είχε κηρυχθεί άκυρος από το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχετικό link

Σχόλια