Απαλλαγή της Goldman Sachs από Ομοσπονδιακό δικαστήριο

0

Την αγωγή είχαν ασκήσει οι ιδρυτές της Dragon Systems Jim και Janet Baker, κατηγορώντας την τράπεζα ότι τους ζημίωσε, επιδεικνύοντας αμέλεια στην πώληση της εταιρίας στην Lernout & Hauspie. Η τελευταία ήταν τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Βέλγιο, η οποία κατέρρευσε μετά την αποκάλυψη περιστατικών γενικευμένης λογιστικής απάτης.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι οι επενδυτές τραπεζίτες της Goldman Sachs παρέβησαν τις υποχρεώσεις τους και αμέλησαν να τους επιστήσουν τους κινδύνους της αγοραπωλησίας.

Οι δικηγόροι της Goldman Sachs αντέταξαν ότι η τράπεζα επέδειξε την δέουσα επιμέλεια και είχε συμβουλεύσει τους ενάγοντες να προσλάβουν ανεξάρτητους λογιστές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Lernout & Hauspie. Η συμβουλή αυτή όμως δεν ακολουθήθηκε και οι ενάγοντες προχώρησαν βιαστικά στην συναλλαγή. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς των ιδρυτών της Dragon Systems και δικαίωσε την εναγόμενη Goldman Sachs, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ενδοσυμβατικής ευθύνης της τελευταίας. Εκπρόσωπος της Goldman Sachs δήλωσε ότι ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι ικανοποιημένος με την απόφαση.

Σχόλια