Απελευθέρωση των διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών από το 2010

0

Οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου τους στις Βρυξέλλες, αποφάσισαν την απελευθέρωση των διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2010.

Παράλληλα, οι 25 υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των διεθνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών με τον οποίο οι επιβάτες θα είναι σωστά πληροφορημένοι για το ταξίδι τους και θα λαμβάνουν τη βοήθεια και τις αποζημιώσεις που κάθε φορά δικαιούνται. Επιπλέον, διευκολύνονται στις μετακινήσεις τους με το σιδηρόδρομο τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Στον τομέα των αερομεταφορών, το Συμβούλιο συζήτησε το σχέδιο αεροπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ και ενέκρινε την πρόταση κανονισμού για την ταυτότητα του αερομεταφορέα, με την οποία δημιουργείται «μαύρη λίστα» των αερομεταφορέων που δεν σέβονται τα κοινοτικά κριτήρια ασφάλειας πτήσεων και γι ‘αυτό δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια