Απλοποίηση της διαδικασίας δήμευσης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

0

Τα κράτη-μέλη θα μπορούν στο εξής πιο εύκολα να εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να διαχειρίζονται και να δημεύουν τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων, χάρη στους νέους κανόνες που αναμένεται να ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα.

Σήμερα, δεσμεύονται και δημεύονται λιγότερο από το 1% των εσόδων από εγκλήματα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο όπλων.

Το σχέδιο νόμου, που ήδη έχει συμφωνηθεί άτυπα με τις εθνικές κυβερνήσεις, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν γρήγορα τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων (ρευστά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, οχήματα, ζώα, έργα τέχνης, μερίδια σε εταιρίες, επιχειρήσεις, συλλεκτικά αντικείμενα, κ.ά) και να τα δεσμεύουν, να τα διαχειρίζονται και να τα δημεύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.