Απλοποίηση των διαδικασιών συγκέντρωσης επιχειρήσεων εξετάζει η Κομισιόν

0

Προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών συγκέντρωσης επιχειρήσεων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος των προτάσεων είναι να γίνουν οι εν λόγω διαδικασίες περισσότερο φιλικές προς τις επιχειρήσεις, με περιορισμό των εξόδων και της γραφειοκρατικής προεργασίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια της Επιτροπής για ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από τα βάρη των διοικητικών διαδικασιών.

Η βασική πρόταση της Επιτροπής αφορά στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας έγκρισης μιας συγκέντρωσης. Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις συγκεντρώσεις, ορισμένες περιπτώσεις συγκεντρώσεων δεν ελέγχονται τόσο διεξοδικά από την Επιτροπή, διότι δεν θεωρείται ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα αντίθεσης με τη νομοθεσία του ανταγωνισμού. Στόχος της Κομισιόν είναι να αυξήσει τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην απλοποιημένη διαδικασία. Επιπλέον, έχει προταθεί και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μέσω του περιορισμού των όγκου πληροφοριών που απαιτείται να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές για μια συγκέντρωση.

Σχόλια