Απλοποίηση των διαδικασιών συγχωνεύσεων από την Κομισιόν

0

Η νέα διαδικασία προβλέπει περιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών για τις υπο εξέταση συγχωνεύσεις σε όλες τις περιπτώσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις στο σκέλος της προπαρασκευαστικής διαδικασίας και το σχετικό κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Η απλοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζει η Επιτροπή για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τα θέματα ανταγωνισμού, Joaquín Almunia, δήλωσε ότι το πακέτο απλοποίησης συγχωνεύσεων δείχνει την κατανόηση της Κομισιόν προς τους ενδιαφερόμενους καθώς θα μειώσει τη διοικητική καθυστέρηση και το κόστος για τις επιχειρήσεις, στη χρονική στιγμή που είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο.

Η απλοποίηση που συντελείται στις διαδικασίες αφορά κύρια τις περιπτώσεις έρευνας της αγοράς. Βασικά σημεία των αλλαγών είναι τα εξής:

1. Σε αγορές όπου παρουσιάζεται οριζόντια επικάλυψη, συγχωνεύσεις κάτω του 20% σε συνδυασμένες αγορές θα προκρίνονται πλέον με απλοποιημένη διαδικασία (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15%).
2. Για συγχωνεύσεις όπου μία απο τις εταιρείες πωλεί την είσοδο σε μία αγορά όπου η άλλη εταιρεία είναι ενεργή (κάθετα σχετιζόμενες αγορές) όπως για παράδειγμα η συγχώνευση ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων και ενός παραγωγού ανταλλακτικών αυτοκινήτου, συγχωνεύσεις κάτω του 30% της συνδυασμένης αγοράς θα αξιολογούνται στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας (αντί του 25% που ίσχυε μέχρι σήμερα).
3. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια της αναθεώρησης, εφόσον η συνδυασμένη αγορά δύο επιχειρήσεων που συγχωνεύονται κινείται μεταξύ 20 και 50% αλλά η αύξηση των μεριδίων αγοράς λόγω της συγχώνευσης είναι μικρή, η συγκέντρωση μπορεί να εκτιμηθεί πλέον σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία.
 

Σχόλια