Από 31 Ιουλίου τέλος στη διαφήμιση προϊόντων καπνού στην ΕΕ

0

Από τις 31 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η κοινοτική οδηγία που προβλέπει την απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, αλλά και τη χορηγία από τις εταιρείες του κλάδου για διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι περισσότερες χώρες-μέλη της ΕΕ είτε έχουν ήδη θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία είτε βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισής της επισημαίνοντας παράλληλα πως υπάρχει κάποια αβεβαιότητα για το κατά πόσο το σύνολο των κρατών-μελών θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της οδηγίας μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Η οδηγία για τη διαφήμιση προϊόντων καπνού του 2003 εφαρμόζεται μόνο σε διαφημίσεις και χορηγίες που έχουν διασυνοριακή διάσταση. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας η διαφήμιση σε κινηματογράφους, σε διαφημιστικές πινακίδες ή η χρησιμοποίηση εμπορευμάτων (π.χ. σταχτοδοχεία ή ομπρέλες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφήμιση προϊόντων καπνού στην τηλεόραση έχει απαγορευτεί στην ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και διέπεται από την οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα.

Σχόλια