Από το Σάββατο σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης

0

Το νέο δίπλωμα θα μοιάζει με πιστωτική κάρτα, ενώ σταδιακά θα αντικαταστήσει τα περίπου 300 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης που έχουν χορηγήσει σε πολίτες οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο νέος τύπος διπλώματος θα συμβάλει στην μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και στην καταπολέμηση της απάτης. Το νέο δίπλωμα θα φέρει διακριτικά σύμβολα αναλόγως με το κράτος από το οποίο χορηγήθηκε, ενώ θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια.

Σε ισχύ θα τεθεί από το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου, το νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης, την εισαγωγή του οποίου είχαν συμφωνήσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πριν από επτά περίπου χρόνια. Το νέο δίπλωμα θα μοιάζει με πιστωτική κάρτα, ενώ σταδιακά θα αντικαταστήσει τα περίπου 300 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης που έχουν χορηγήσει σε πολίτες οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο νέος τύπος διπλώματος θα συμβάλει στην μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και στην καταπολέμηση της απάτης. Το νέο δίπλωμα θα φέρει διακριτικά σύμβολα αναλόγως με το κράτος από το οποίο χορηγήθηκε, ενώ θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10-15 χρόνια.

Σχόλια