Απόφαση – σταθμός του ΕΔΑΔ για το θέμα των ελληνικών περιουσιών στην Πόλη

0

Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία σε θέμα που αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα των μειονοτήτων.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό δημόσιο αναγκάζεται να επιστρέψει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή ακίνητο που είχε δημευθεί το 1974 ή να καταβάλει αποζημίωση ύψους 900 χιλιάδων ευρώ.

Η Τουρκία καλείται να επιστρέψει το ακίνητο εντός τριών μηνών, σε διαφορετική περίπτωση θα αρχίσουν να προσμετρώνται τόκοι υπερημερίας.

Σημειώνεται ότι η τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει ψηφίσει τρεις νόμους τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τα λεγόμενα βακούφια. Στον τελευταίο νόμο είχε προστεθεί ο όρος «αμοιβαιότητα», γεγονός που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για την ελληνική μειονότητα.

Η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει δεδικασμένο και για τις δύο άλλες εκκρεμούσες ενώπιον του ΕΔΑΔ προσφυγές που αφορούν στις ελληνικές περιουσίες στην Πόλη.

Σχόλια