Απόφαση ΕΔΔΑ υπέρ Ιταλίας σε υπόθεση για δικαίωμα ψήφου φυλακισμένων

0

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη με αφορμή την υπόθεση Scoppola v. Italy, για την περίπτωση Ιταλού φυλακισμένου ο οποίος είχε αποκλειστεί από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις εθνικές εκλογές λόγω της ποινικής του καταδίκης. Το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν είχε χωρήσει παραβίαση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές. Και αυτό διότι εν προκειμένω ο αποκλεισμός δεν ήταν γενικός και αυτόματος, αλλά αφορούσε συγκεκριμένες κατηγορίες φυλακισμένων κατ΄αναλογίαν προς τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής.

Στην υπόθεση παρενέβη υπέρ της Ιταλίας η Βρετανία, η οποία παραλλήλισε την περίπτωση του Scoppola με εκείνη του Hirst (Hirst v. United Kingdom, 2005) και υποστήριξε ότι το δικαστήριο κακώς είχε καταδικάσει τότε την Βρετανία. Η υπόθεση του Hirst έχει αποτελέσει πολλάκις σημείο τριβής μεταξύ της χώρας και του ΕΔΔΑ, πράγμα που εξηγεί και τις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά της για την απομείωση του ρόλου του δικαστηρίου.

Οι δικαστές αιτιολόγησαν την διαφορετική αντιμετώπιση των δύο υποθέσεων για τα δικαιώματα των φυλακισμένων αναφερόμενοι στο γεγονός ότι στην περίπτωση της Ιταλίας υπήρχε νομοθετική στάθμιση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταδίκων που αποκλείονται, ενώ στην περίπτωση της Βρετανίας όχι. Εξάλλου, παρατήρησαν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται η τάση ελάττωσης και όχι ενίσχυσης των περιορισμών που τίθενται στο εκλογικό δικαίωμα των φυλακισμένων.

Link αποφάσεως