Απόφαση για συνοπτική διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων για οφειλή έως 2.000 ευρώ, σε άλλο κράτος της Ε.Ε.

0

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο αποφάσισαν τη συνοπτική διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων για οφειλή μέχρι 2.000 ευρώ, σε κάποιο άλλο κράτος της Ε.Ε..

Η διαδικασία θα ξεκινά με την αποστολή στο δικαστήριο ενός συγκεκριμένου εντύπου. Κάθε πλευρά θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσει για την υπόθεση που την αφορά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο.

Το δικαστήριο θα έχει περιθώριο 30 ημερών για να εκδώσει απόφαση, από τη στιγμή που θα έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σύμφωνα με το σχέδιο του νέου κοινοτικού νόμου -που θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- θα υπάρχουν ακροάσεις ενώπιον του δικαστηρίου, μόνο αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί και για άλλες αιτιάσεις αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα, αλλά όχι για περιπτώσεις που σχετίζονται με υποθέσεις διαζυγίου, χρεοκοπίας, εργατικού δικαίου, κοινωνικής ασφάλισης και δυσφήμησης.

Σημειώνεται ότι ο νέος κοινοτικός νόμος δεν θα αντικαταστήσει τις διαδικασίες που ισχύουν στα 25 κράτη της ΕΕ, αλλά θα λειτουργήσει ως εναλλακτική επιλογή και, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά από δύο χρόνια.