Απόφαση με ελληνικό ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία

0

Απόφαση με σημαντικές πολιτικές διαστάσεις για θέματα όπως ο Οικουμενικός χαρακτήρας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία. Η Επιτροπή, τοποθετήθηκε επί του θέματος “νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Τουρκία και το δικαίωμα του ορθόδοξου πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης να κάνει χρήση του επιθέτου Οικουμενικό” κατόπιν αιτήματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή, αναφέρει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς τη χρήση του επιθέτου «Οικουμενικό» εκ μέρους του Πατριαρχείου, ενώ σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό απορρέει και από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επιπλέον, αναφέρεται ότι “από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν προκύπτει υποχρέωση των Τουρκικών αρχών να προχωρήσουν στην χρήση του τίτλου αυτού, όταν αναφέρονται στο Πατριαρχείο ή να το αναγνωρίσουν επισήμως. Αν οι αρχές δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τον τίτλο αυτόν, είναι τυπικά ελεύθερες από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση να μην το κάνουν, εφόσον δεν παρακωλύουν τρίτους να τον χρησιμοποιούν”.
Αναφορικά με τη στάση του τουρκικού κράτους επί του θέματος, η Επιτροπή τονίζει ότι “δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Τουρκικές αρχές αποτρέπουν το Πατριαρχείο να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο και ότι δεν υπάρχει θετική υποχρέωση των αρχών να χρησιμοποιούν οι ίδιες αυτό τον τίτλο”. Ωστόσο, η Επιτροπή, που προειδοποιεί την Τουρκία να μην παρεμποδίσει τη χρήση της Οικουμενικότητας, διότι η παρεμπόδιση θα συνιστούσε παραβίαση της ΕΣΔΑ, δεν βλέπει κανέναν πραγματικό ή νομικό λόγο για τις Τουρκικές αρχές να μην αναφέρονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον ιστορικό και γενικώς αναγνωρισμένο τίτλο του.
Περαιτέρω, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη, η Άγκυρα να αναγνωρίσει νομικό καθεστώς στο Πατριαρχείο, σε μια πτυχή της γνωμοδότησης που ερμηνεύεται και ως προειδοποίηση για ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η Επιτροπή αναφέρει ότι η μη επαναλειτουργία της αντιβαίνει στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί θρησκευτικών ελευθεριών.
Ως παραβίαση της Συνθήκης, χαρακτηρίζει η Επιτροπή και τον όρο της τουρκικής ιθαγένειας για τους κληρικούς του Πατριαρχείου, που θέτουν οι τουρκικές αρχές.

Σχόλια