Απόφαση του ΔΕΕ για τη χρέωση ασφάλισης λόγω ακύρωσης αεροπορικής πτήσεως

0

 Η υπόθεση αφορούσε συγκεκριμένη πρακτική της εταιρείας ebookers.com Deutschland, η οποία χρέωνε αυτομάτως στους καταναλωτές που έκαναν διαδικτυακή κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και τα έξοδα ασφάλισης λόγω ακύρωσης. Στο τέλος της ιστοσελίδας διαδικτυακής κράτησης ο καταναλωτής ενημερωνόταν για τα αυτομάτως προβλεπόμενα έξοδα ασφαλιστικής προστασίας και για το γεγονός ότι όφειλε να τα απο-επιλέξει, αν επιθυμούσε να κλείσει εισιτήριο χωρίς την επιπρόσθετη υπηρεσία (σύστημα “opt-out”). Γερμανική ένωση καταναλωτών κατέφυγε στα δικαστήρια ενάγοντας την ιστοσελίδα ebookers.com με σκοπό να σταματήσει η παραπάνω πρακτική. Το Εφετείο της Κολωνίας απέστειλε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ ζητώντας να διευκρινισθεί αν τα έξοδα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλιστικής προστασίας σε περίπτωση ακύρωσης –τα οποία χρεώνονται στους πελάτες εντός της ενιαίας τιμής της πτήσης- συνιστούν «προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις», για τις οποίες θα έπρεπε η αποδοχή να γίνεται με ενεργητική συναίνεση (σύστημα “opt-in”).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπενθύμισε ότι σκοπός του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά τις αεροπορικές πτήσεις είναι η διασφάλιση διαφανών τιμών και η προστασία των πελατών. Υπό αυτό το πρίσμα κάθε είδους επιπρόσθετες τιμολογήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται διαφανώς, σαφώς και χωρίς ασάφειες στην αρχή οποιασδήποτε διαδικασίας κρατήσεως θέσεων, ενώ η αποδοχή εκ μέρους του πελάτη γίνεται με ενεργητική συναίνεση. Η απαίτηση αυτή αποσκοπεί στο να μην ωθείται ο πελάτης στην αγορά πρόσθετων υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την καθαυτή πτήση. Το ΔΕΕ αποφάνθηκε σχετικά με το ερώτημα που του είχε αποσταλεί ότι η χρέωση ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ακύρωσης του αεροπορικού ταξιδιού εντάσσεται και αυτή στην παραπάνω έννοια των «προαιρετικών επιπρόσθετων τιμολογήσεων», για τις οποίες η αποδοχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με ενεργητική δήλωση βούλησης εκ μέρους του πελάτη (σύστημα “opt-in”).

Προφανώς το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί της ένδικης διαφοράς της καταναλωτικής ένωσης με την ιστοσελίδα ebooker.com, η οποία θα επιλυθεί από το γερμανικό Εφετείο, αφού το τελευταίο λάβει υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ επί του προδικαστικού ερωτήματος.

Σχετικό link