Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ώρες εργασίας των ναυτικών

0

Δεκτή έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της κυβέρνησης της Ιταλίας, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την Οδηγία 1999/95 που αφορά τις ώρες εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ιταλία δεν προχώρησε στη θέσπιση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική της νομοθεσία με την εν λόγω Οδηγία, η οποία ορίζει μεταξύ άλλων, το μέγιστο ωράριο των ναυτικών, του οποίου δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση και το ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης. Εξαιρέσεις από τα όρια μπορούν να επιτραπούν από τα κράτη μέλη με συλλογικές συμφωνίες.

Στην προσφυγή της, η Επιτροπή υποστήριξε ότι στο από την 1η Ιουλίου 2003, έγγραφο των ιταλικών αρχών δεν αναφέρεται σε οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με τη θέσπιση των επιβαλλομένων από τα άρθρα 3 έως 9 της οδηγίας 1999/95 κανόνων.

Σχόλια