Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Μ. Βρετανίας για το ωράριο εργασίας

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε από την Μ. Βρετανία να αλλάξει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τον τρόπο εργασίας, κρίνοντας ότι παραβιάζει το ωράριο εργασίας της Ε.Ε. καθώς δεν εξασφαλίζει διάλειμμα ανάπαυσης για τους εργαζομένους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί νίκη για την Κομισιόν η οποία ζήτησε την παραπομπή της βρετανικής κυβέρνησης στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται οι κανονισμοί που προβλέπουν εργάσιμη εβδομάδα με ανώτατο όριο 48 ωρών σε όλα τα κράτη – μέλη, τους οποίους όμως η Μεγάλη Βρετανία έχει επιλέξει να μην εφαρμόσει.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι κανονισμοί της Ε.Ε. δεν εφαρμόζονται με ορθό τρόπο, καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές του βρετανικού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν μεν τη δυνατότητα να κάνουν διάλειμμα από την εργασία τους αλλά οι εργοδότες δεν είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν το διάλειμμα αυτό.

Σχόλια