Απόφαση του καναδικού Supreme Court λύνει το ζήτημα των μαρτύρων που φορούν νικάμπ

0

Αυτό απεφάνθη [Link] το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, που προσπάθησε να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Το ζήτημα έφτασε ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, όπου το θύμα αρνήθηκε να αφαιρέσει το νικάμπ για να καταθέσει.

Το Εφετείο του Οντάριο έκρινε πως αν δεν είναι δυνατή μια συμβιβαστική στάθμιση μεταξύ της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη, αυτός που καταθέτει μπορεί να υποχρεώνεται να αφαιρέσει την θρησκευτική του ενδυμασία. Το SupremeCourt του Καναδά συμφώνησε εν πολλοίς με την οπτική του Εφετείου, ορίζοντας. κατά το δυνατό, τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο δικαστής σε κάθε περίπτωση.

Για παράδειγμα, ο δικαστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία της θρησκευτικής πρακτικής για το άτομο και το κατά πόσον η διατήρηση της ενδυμασίας του βλάπτει τη διαδικασία ή παρακωλύει την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της κατάθεσής του από τους ενόρκους. Το Ανώτατο Δικαστήριο παρατήρησε επιπλέον τις ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η αποθάρρυνση των μουσουλμάνων γυναικών να φορούν το νικάμπ στις δικαστικές αίθουσες.

Σχόλια