Απόφαση υπέρ της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν

0

Το Πρωτοδικείο ακύρωσε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία διατάσσει τη δέσμευση των κεφαλαίων της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI).

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο το Συμβούλιο δεν αιτιολόγησε επαρκώς την ανωτέρω απόφασή του, κατόπιν αποφάσεως δικαστικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου να διαγραφεί η PMOI από τον εθνικό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2001, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΝΕ να καταπολεμήσουν με όλα τα μέσα την τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή της, ιδίως δεσμεύοντας τα κεφάλαια των προσώπων και οντοτήτων που τελούν ή αποπειρώνται να τελέσουν τρομοκρατικές πράξεις.
Το ψήφισμα αυτό εφαρμόστηκε στην Κοινότητα με μια κοινή θέση και με έναν κανονισμό του Συμβουλίου που εκδόθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 2001, και διατάσσουν τη δέσμευση των κεφαλαίων των προσώπων και των οντοτήτων που περιλαμβάνονται σε κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται τακτικά με αποφάσεις του Συμβουλίου.
Η εγγραφή στον κατάλογο αυτό γίνεται βάσει ακριβών πληροφοριών ή στοιχείων του σχετικού φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια αρχή, κατά κανόνα δικαστική, έναντι των συγκεκριμένων προσώπων και οντοτήτων. Τα ονόματα των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δικαιολογείται η διατήρησή τους στον κατάλογο.
Η οργάνωση PMOI, ιδρύθηκε το 1965, με σκοπό την αντικατάσταση του καθεστώτος του Σάχη του Ιράν, και στη συνέχεια του καθεστώτος των μουλάδων, από ένα δημοκρατικό καθεστώς. Στο παρελθόν είχε ένα ένοπλο τμήμα που δρούσε εντός του Ιράν. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της πάντως παραιτήθηκε ρητά από κάθε στρατιωτική δράση από τον Ιούνιο του 2001.
Με απόφαση της 2ας Μαΐου 2002, το Συμβούλιο περιέλαβε την PMOI στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων των οποίων τα κεφάλαια πρέπει να δεσμευθούν στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Έκτοτε, το Συμβούλιο ενημέρωσε τον κατάλογο αυτό με διάφορες αποφάσεις. Η PMOI διατηρήθηκε πάντα σ’ αυτόν τον κατάλογο.

Σχόλια