Απόρριψη αγωγής επενδυτών κατά της Deloitte για απάτη

0

Οι επενδυτές αγόρασαν μετοχές της Longtop στο χρηματιστήριο και κατηγορούσαν την Deloitte για απάτη, ισχυριζόμενοι ότι τους παραπλάνησε με λογιστικούς ελέγχους υπέρ της Longtop.

Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις των επενδυτών κρίνοντας πως δεν πληρούνταν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις ευθύνης που τάσσονται από την χρηματιστηριακή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο θεώρησε πως οι ενάγοντες δεν απέδειξαν ότι η Deloitte έκανε παραπλανητικές αναφορές στους ελέγχους που εκπόνησε, ούτε ότι είχε πρόθεση παραπλάνησης.

Σχόλια