Απόρριψη αγωγής για μείωση της τραπεζικής προμήθειας στις χρεωστικές κάρτες

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την Τρίτη προσφυγή των εμπόρων λιανικής, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επιτρέπει στις τράπεζες να χρεώνουν τις επιχειρήσεις υπερβολικά ποσά, για τις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες.

Οι δικαστές επικύρωσαν απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου, που όριζε το ανώτατο ποσό χρέωσης ανά συναλλαγή σε περίπου 24 σεντ. Η απόφαση αυτή αποτελεί πλήγμα για τους εμπόρους, που υποχρεούνται να πληρώνουν τα τέλη στην τράπεζα, κάθε φορά που ένας πελάτης χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα για να κάνει μια συναλλαγή.

Στην προσφυγή τους, οι έμποροι προέβαλαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν χρησιμοποίησε κατάλληλα τα στοιχεία για τη θέση του ανωτάτου ορίου χρέωσης τραπεζικής προμήθειας. Μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, εκπρόσωπος των προσφευγόντων δήλωσε ότι οι προμηθευτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν περισσότερα από ό, τι θα έπρεπε, και ότι το εν λόγω τέλος, που εισπράττεται από τις τράπεζες για μη δεδουλευμένα κέρδη, αποβαίνει τελικά σε βάρος των καταναλωτών, στους οποίους μετακυλίεται το κόστος.

Σχόλια