ΔΕΚ: Απόρριψη προσφυγής της Coca-Cola για την καταχώριση φιάλης ως κοινοτικό σήμα

0

 Τον Δεκέμβριο του 2011, η Coca-Cola Company (Coca-Cola) ζήτησε από το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) την καταχώριση   τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος, ιδίως για μεταλλικές, υάλινες και πλαστικές φιάλες.

Τον Μάρτιο του 2014, το ΓΕΕΑ απέρριψε την αίτηση για τον λόγο ότι το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση εστερείτο διακριτικού χαρακτήρα για τα οικεία προϊόντα. Το ΓΕΕΑ δεν έκανε δεκτό το επιχείρημα της Coca-Cola, κατά το οποίο το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση έπρεπε να θεωρηθεί ως φυσική εξέλιξη της διάσημης, εμβληματικής της φιάλης (ήτοι της φιάλης με περίγραμμα που φέρει αυλακώσεις).

Η Coca-cola άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η φιάλη δεν εμφανίζει χαρακτηριστικά δυνάμενα να τη διακρίνουν από τις άλλες φιάλες που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Πράγματι, το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση αποτελεί απλώς παραλλαγή του σχήματος φιάλης, η οποία δεν καθιστά δυνατόν για τον καταναλωτή να διακρίνει τα προϊόντα της Coca-cola από τα αντίστοιχα των λοιπών επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο σημείο δεν διαθέτει τον διακριτικό χαρακτήρα που απαιτείται βάσει του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ώστε να δύναται να καταχωρισθεί ως τέτοιο. Επίσης, επισημαίνει ότι η Coca-Cola δεν κατάφερε να αποδείξει ότι το σημείο αυτό έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς του.

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την προσφυγή της Coca-Cola.

Σχόλια