Απορρίφθηκε από το High Court προσφυγή παράλυτων Βρετανών για το δικαίωμα στην ευθανασία

0

Και οι δύο προσφεύγοντες –ο 58χρονος Tony Nicklinson και ο 47χρονος “Martin” – υποφέρουν από το ιατρικό σύνδρομο «locked-in syndrome», καθώς έχουν πλήρη νοητική αντίληψη για το περιβάλλον τους, αλλά παραμένουν παράλυτοι σχεδόν σε όλο τους το σώμα χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης. Με την προσφυγή τους στο δικαστήριο οι δύο άνδρες διεκδικούσαν την ατιμωρησία των προσώπων που θα τους βοηθούσαν στον τερματισμό της ζωής τους, όπως για τον γιατρό που θα χορηγούσε θανατηφόρα δόση παυσίπονων, στην περίπτωση του Nicklinson.

Με αυτό ως στόχο, ζήτησαν από το δικαστήριο να κρίνει την ασυμβατότητα των απαγορευτικών ποινικών διατάξεων για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία (Suicide Act 1961 και μεταγενέστερα νομοθετήματα) με τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυάται στα πρόσωπα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως το δικαίωμα της προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Παρά την ευαισθητοποίηση από την ιδιαίτερη και αδιέξοδη κατάσταση των δύο ασθενών το δικαστήριο επέλεξε να απορρίψει το αίτημά τους με το σκεπτικό ότι το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία μπορεί να μεταβληθεί μόνον από την Βουλή και δεν είναι στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου να αποφασίσει αν και πώς πρέπει, ενδεχομένως, να αλλάξει ο νόμος.

«Οι περιπτώσεις του Tony και του “Martin” είναι βαθύτατα συγκινητικές. Η επιθυμία τους να αποκτήσουν τον έλεγχο για τον τερματισμό της ζωής τους χρήζει προσεκτικής εξέτασης, όμως υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μία απόφαση που θα δικαίωνε τα αιτήματά τους θα είχε επιπτώσεις πολύ έξω από τις παρούσες υποθέσεις. Αν πράτταμε όπως ζητάει ο Tony, το δικαστήριο θα έκανε μια σημαντική αλλαγή στο νόμο. Αν πράτταμε όπως ζητάει ο “Martin”, το δικαστήριο θα υποχρέωνε την Εισαγγελία να υπερβεί τον εκ του νόμου ρόλο της. Αυτά είναι πράγματα που το δικαστήριο δεν πρέπει να κάνει. Δεν είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου να αποφασίσει αν πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ή τi είδους δικλείδες θα υπάρξουν σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια αλλαγή. Σύμφωνα με το σύστημά μας αυτά είναι ζητήματα για τα οποία αποφασίζει το Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας την κοινωνία ως σύνολο, κατόπιν κοινοβουλευτικού ελέγχου, και όχι ζητήματα τα οποία μπορεί να λύσει το δικαστήριο βάσει των περιστατικών συγκεκριμένης υπόθεσης ή υποθέσεων», αναφερόταν χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα των δικαστών.

Απορρίφθηκε από το High Court προσφυγή παράλυτων Βρετανών για το δικαίωμα στην ευθανασία

Σχόλια