Απορρίφθηκε προσφυγή της Greenpeace κατά πυρηνικού σταθμού στη Βουλγαρία

0

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Σόφιας απέρριψε την προσφυγή της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace και αντίστοιχης βουλγαρικής οργάνωσης κατά της κατασκευής δεύτερου πυρηνικού σταθμού στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου η σχετική απόφαση της βουλγαρικής κυβέρνησης αφορά στην προετοιμασία και όχι στην υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής του έργου, ενώ δεν υπάρχει οριστική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατασκευή.

Στο μεταξύ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως η απόφαση κατασκευής του πυρηνικού σταθμού ελήφθη χωρίς να έχουν προηγηθεί εκτιμήσεις για την πυρηνική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνική και οικονομική σημασία του έργου, ενώ η Greenpeace καλεί όλες τις αντίστοιχες οργανώσεις της Βουλγαρίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της πυρηνικής ενέργειας.

Σχόλια