Αποζημίωση για τα θύματα του Λουμπάνγκα

0

 Οι αποζημιώσεις θα διατεθούν στα θύματα και τις οικογένειές τους μέσω του κεφαλαίου “Trust Fund for Victims” του δικαστηρίου, αναλόγως και με τους διαθέσιμους πόρους. Δικαιούχοι αποζημίωσης θα είναι τα άμεσα και έμμεσα θύματα των εγκλημάτων του Λουμπάνγκα, οι οικογένειές τους αλλά και όσοι προέβησαν σε βοήθεια των θυμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι αποζημιώσεις θα δοθούν στους δικαιούχους χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου ή εθνοτικής καταγωγής.

Ωστόσο, το ύψος τους θα καθοριστεί από την ηλικία των θυμάτων και την τυχόν σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης επανένταξής τους στις τοπικές κοινότητες. Πέραν της χρηματικής ικανοποίησης, οι δικαστές τόνισαν την σημασία συμβολικών κινήσεων για την ηθική ικανοποίηση των θυμάτων, για παράδειγμα την έναρξης καμπάνιας για την βελτίωση της ζωής των θυμάτων ή την προώθηση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων για την ευκολότερη κοινωνική επανένταξη των θυμάτων και την μείωση του αισθήματος περιθωριοποίησης.

Το δικαστήριο παρατήρησε ότι θα βοηθούσε ίσως και η απολογία του Λουμπάνγκα προς τα θύματα, εφόσον ο ίδιος επέλεγε να το πράξει. Ο Λουμπάνγκα καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε δεκατέσσερα χρόνια φυλάκισης, καθώς το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για την στρατολόγηση ανηλίκων και την εκμετάλλευσή τους για συμμετοχή σε εχθροπραξίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί προσωπική περιουσία του Λουμπάνγκα, την οποία θα μπορούσε το δικαστήριο να χρησιμοποιήσει για την ικανοποίηση των θυμάτων.

Σχόλια