Αππορίφθηκε προσφυγή πολιτών του Πουέρτο Ρίκο για το δικαίωμα του εκλέγειν στις αμερικανικές εκλογές

0

Απαράδεκτη κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσφυγή πολιτών από το Πουέρτο Ρίκο, που ζητούσαν από τους δικαστές να αποφανθούν για την συνταγματικότητα του αποκλεισμού τους από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές προεδρικές εκλογές.

Είχε προηγηθεί απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου US Court of Appeals for the First Circuit, με την οποία η προσφυγή είχε απορριφθεί με το επιχείρημα ότι οι κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο ορθώς δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, από τι στιγμή που το δικαίωμα αυτό επιφυλάσσεται μόνον για πολίτες των Πολιτειών (states) και το Πουέρτο Ρίκο δεν έχει νομική μορφή Πολιτείας, αλλά εδάφους (territory) της αμερικανικής επικράτειας. Τότε οι δικαστές είχαν επικαλεστεί και το γράμμα του Συντάγματος, όπου σαφώς γίνεται διάκριση μεταξύ Πολιτειών και εδαφών, και ορίζεται ότι δικαίωμα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης έχουν μόνον μέλη των Πολιτειών. Στον ισχυρισμό των προσφευγόντων ότι το Πουέρτο Ρίκο στην πράξη λειτουργεί ως Πολιτεία, το δικαστήριο απάντησε ότι αυτό δεν επαρκούσε για την νομική εξομοίωσή του με Πολιτεία.

Εξάλλου, ως προς τον ισχυρισμό ότι η ψήφος είναι συνδεδεμένη με την ιδιότητα του πολίτη και αυτό αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο και την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι: α) οι ΗΠΑ σέβονται σε κάθε περίπτωση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, β) ότι εν προκειμένω η ρύθμιση δεν παραβίαζε κάποιον κανόνα του διεθνούς δικαίου, γ) και ότι σε κάθε περίπτωση το διεθνές δίκαιο δεν μπορούσε να υπερισχύσει του εθνικού Συντάγματος. Το ζήτημα έχει σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις, καθώς έχει ήδη δρομολογηθεί διαδικασία δημοψηφίσματος για να αποφασίσουν οι κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο αν θέλουν να γίνουν μία πρόσθετη Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δημοψήφισμα θα γίνει τον Νοέμβρη, ενώ το αποτέλεσμα αλλαγής της νομικής μορφής του Πουέρτο Ρίκο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο.