Αρνείται τη δυνατότητα ψήφου στους φυλακισμένους η Αγγλία

0

Συγκεκριμένα, η Αγγλία είχε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2005, λόγω της καθολικής απαγόρευσης δυνατότητας ψήφου στους φυλακισμένους, μετά από προσφυγή Βρετανού πρώην κρατουμένου. Ο συγκεκριμένος πρώην κρατούμενος, John Hirst, δικαιώθηκε από το ΕΔΔΑ, ανοίγοντας το δρόμο για την διεκδίκηση απαιτήσεων αποζημίωσης σε όσους φυλακισμένους είχαν στερηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, David Cameron, απέκλεισε το ενδεχόμενο η Αγγλία να συμμορφωθεί προς την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς συγκεκριμένο ζήτημα, αρνούμενος κάθε πιθανότητα χορήγησης δικαιώματος ψήφου στους φυλακισμένους.

Η δήλωση αυτή του κ. Cameron έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, Dominic Grieve, σύμφωνα με τον οποίο η Αγγλία έχει νομική υποχρέωση να εφαρμόσει την απόφαση και ενδεχόμενη άρνησή της συνιστά παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Άλλωστε, τίθεται ο κίνδυνος η Κυβέρνηση να κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε όλους όσοι πλήττονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Αγγλία δεν υποχρεούται να χορηγήσει δικαίωμα ψήφου σε όλους ανεξαιρέτως τους φυλακισμένους, αλλά να άρει την ολική απαγόρευση, η οποία και συνιστά παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.