Άρση βουλευτικής ασυλίας για τον δικηγόρο της Τιμοσένκο

0

 Το δικαστήριο αιτιολόγησε την απόφασή του προβάλλοντας ως παράνομο τον συνδυασμό της ιδιότητας του βουλευτή και του δικηγόρου στο ίδιο πρόσωπο ταυτοχρόνως. Την προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου με αίτημα την απομάκρυνση του Vlasenko είχε ασκήσει άλλος βουλευτής.

Ο ίδιος ο Vlasenko αρνήθηκε την ύπαρξη ασυμβιβάστου, δεδομένου ότι ανέλαβε την εκπροσώπηση της Τιμοσένκο χωρίς δικηγορική αμοιβή. Αποδοκιμασία εξέφρασαν και στελέχη του κόμματος της Τιμοσένκο κάνοντας λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από την στέρηση της βουλευτικής ιδιότητας του Vlasenko.

Σχόλια