Άσκηση Δικηγορίας από μη Νομικούς στις ΗΠΑ

0

Στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο θα διεξαχθούν οι πρώτες εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε περιορισμένο αριθμό νομικών συμβούλων, που δεν κατέχουν πτυχίο Νομικής.

Όσοι επιτύχουν θα λάβουν άδεια από το κράτος να παρέχουν νομικές συμβουλές και βοήθεια σε πελάτες στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου, χωρίς την επίβλεψη δικηγόρου. Με την πάροδο του χρόνου, η Ουάσινγκτον σκοπεύει να παραχωρήσει ανάλογες άδειες και για άλλους τομείς δικαίου. Η Ουάσινγκτον, όμως, δεν είναι η μοναδική πολιτεία που επιτρέπει την άσκηση δικηγορίας από μη δικηγόρους, αφού και η Νέα Υόρκη επιτρέπει σε μη δικηγόρους να εκπροσωπούν διαδίκους σε υποθέσεις οφειλής χρεών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Η Καλιφόρνια, άλλωστε, εξετάζει το ενδεχόμενο να εισάγει παρόμοιο σύστημα εξετάσεων για χορήγηση άδειας σε μη νομικούς, ενώ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμερικής εμφανίζεται θετικός στη γενικευμένη εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν απόρροια της κρίσης στην παροχή νομικών υπηρεσιών, σε άτομα χαμηλού εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 

Σχόλια