Αστική ευθύνη κυβέρνησης από τυπογραφικό λάθος των Αρχών

0

Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι το Μητρώο Εταιρειών της χώρας ευθύνεται σε αποζημίωση εταιρείας, επειδή από τυπογραφικό λάθος βεβαίωσε την θέση της υπό εκκαθάριση, προκαλώντας της ζημίες που ανέρχονται σε 8,8 εκατομμύρια λίρες.

Ειδικότερα, το Μητρώο Εταιρειών από παραδρομή εξέδωσε πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης για την εταιρεία με την επωνυμία Taylor & Sons Ltd, με 124 χρόνια λειτουργίας, αντί του ορθού, δηλαδή της εταιρείας με την επωνυμία Taylor & Son Ltd. Ένα λάθος γράμμα στην κατάληξη της επωνυμίας ήταν αρκετό, προκειμένου τελικά να πτωχεύσει η ζημιωθείσα επιχείρηση, καθώς μετά την έκδοση του εσφαλμένου πιστοποιητικού του Μητρώου Εταιρειών, ακυρώθηκαν οι παραγγελίες της, δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις και οι προμηθευτές απέσυραν τις πιστώσεις. Το λάθος ανακαλύφθηκε μετά από 3 ημέρες και διορθώθηκε, αλλά η ζημία είχε επέλθει ήδη στην εταιρεία και αυτή ισοδυναμεί με το τζίρο που εμφάνιζε πριν το τυπογραφικό λάθος, δηλαδή 8,8 εκατομμύρια λίρες.

Από την πλευρά του, το Μητρώο Εταιρειών υποστήριξε στο δικαστήριο ότι επρόκειτο για εξαιρετική περίπτωση, η οποία δεν μπορούσε ευλόγως να έχει προβλεφθεί, αλλά το δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ της ζημιωθείσας εταιρείας.
 

Σχόλια