Ασυλία έναντι πιθανών αγωγών εξασφαλίζουν διευθυντικά στελέχη στην Ευρώπη

0

Έρευνα της εταιρείας Manifest, που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών εταιρικής διακυβέρνησης, αποδεικνύει ότι τα διευθυντικά στελέχη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξασφαλίζουν ασυλία έναντι μηνύσεων για αμέλεια ή εσφαλμένες αποφάσεις, που πλήττουν τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Στη μελέτη της, η εταιρεία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την τακτική εταιρειών να προτείνουν προς ψήφιση στις ετήσιες συνελεύσεις των μετόχων ειδικούς κανονισμούς για την προστασία της διοίκησης έναντι πιθανών αγωγών. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Βρετανία, τέτοιου είδους ψηφίσματα είναι σπάνιο φαινόμενο.

Σε άλλες πάλι, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Ισπανία, είναι σύνηθες να υιοθετούνται από τις εταιρείες ψηφίσματα ασυλίας για τους διευθυντές των εταιρειών, χωρίς ωστόσο αυτά να έχουν νομική ισχύ, σε περίπτωση που μία υπόθεση φτάσει τελικά στα δικαστήρια.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία. Αν και σε ορισμένες από τις παραπάνω χώρες η νομική ισχύς των ψηφισμάτων εξαρτάται από το βαθμό στήριξης, που εξασφαλίζουν από τους μετόχους, δεν παύουν τέτοιες πρωτοβουλίες να παρέχουν αυξημένη προστασία στη διοίκηση.

Η κατάσταση, βεβαίως, για τα στελέχη είναι πολύ πιο δύσκολη εάν η αγωγή έχει ασκηθεί από την ίδια την εταιρεία και τους μετόχους της, όπως στην υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens.

Σχόλια