Ασύμβατος με το ευρωπαϊκό δίκαιο ιταλικός νόμος που περιορίζει την αστική ευθύνη του κράτους

0

Τέλος στη διαμάχη της Κομισιόν με την Ιταλία έδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξέδωσε απόφαση που υποχρεώνει τη χώρα να αλλάξει το νόμο που αποκλείει την αστική ευθύνη του κράτους για τις ασυμβατότητες της δικαστικής εξουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσφύγει κατά της Ιταλίας το 2010. Ο επίμαχος ιταλικός νόμος ισχύει από το 1988 και περιορίζει την δημιουργία αστικής ευθύνης του κράτους σε περιπτώσεις παράβασης διεθνών υποχρεώσεων και βαριάς αμέλειας, ενώ αποκλείει την ευθύνη σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης που έρχεται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Την απόφαση έλαβε πενταμελές τμήμα του Δικαστηρίου, του οποίου προήδρευσε ο δικαστής M.K.Lenaerts.  Το Δικαστήριο έκρινε ότι το περιεχόμενο του νόμου προσκρούει με την ευρωπαϊκή αρχή της ευθύνης των κρατών-μελών. Η ευθύνη αυτή δημιουργείται εφόσον παραβιάζεται ευρωπαϊκός κανόνας από τον οποίο απορρέουν δικαιώματα υπέρ των πολιτών, η παραβίαση είναι αρκετά σοβαρή και υπάρχει αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ζημίας του ατόμου και της υποχρέωσης του κράτους. «Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αποζημιώνουν τους ιδιώτες, όταν αυτοί θίγονται από μη ενσωμάτωση κανόνα ευρωπαϊκού δικαίου.

Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου κρατικού οργάνου που είναι κάθε φορά υπεύθυνο για την παραβίαση, άρα ισχύει και για ζημία από δικαστικές αποφάσεις», ανέφερε η απόφαση. Το δικαστήριο δέχθηκε επιπλέον ότι η ερμηνεία της «βαριάς αμέλειας» ως προϋπόθεσης δημιουργίας αστικής ευθύνης για το ιταλικό κράτος ερμηνεύεται στενότατα στην πράξη, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο περιοριστική από αυτό που απαιτεί το ευρωπαϊκό δίκαιο.