Άτυπο Συμβούλιο υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τη μετανάστευση

0

Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα της μετανάστευσης και η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αποτελούν τα θέματα του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσων που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Ζάππειο. Πρόκειται για το πρώτο άτυπο συμβούλιο υπουργών στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το άτυπο Συμβούλιο θα επικεντρωθεί σε ζητήματα σχετικά με τη Δικαιοσύνη, όπως δικονομικά δικαιώματα και διεθνείς πτυχές της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων καθώς και θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως η τρομοκρατία και η ασφάλεια των συνόρων. Σημαντικά θέματα στο άτυπο Συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Δικαιοσύνης αποτελούν επίσης το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα της μετανάστευσης και η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί και η επέκταση της Οδηγίας για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις και η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για σπουδές και επιστημονική έρευνα στην Ε.Ε.

Στη συνεδρίαση ανεμένεται να τεθεί και το ζήτημα της υιοθέτησης πολιτικών για την κοινωνική συνοχή των κρατών-μελών και της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
 

Σχόλια