Αύριο συζητείται στο Λουξεμβούργο η εκτροπή του Αχελώου

0

Δεκατέσσερα προδικαστικά ερωτήματα έχει αποστείλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου σχετικά με το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Ειδικότερα, το ΣτΕ ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί  σχετικά με τη συμβατότητα του Ν. 3481/2006, με τις διατάξεις του οποίου υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο, με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.  

Η θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία θα αναπτυχθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, εστιάζεται στην άποψη ότι η μεταφορά υδάτων από τον άνω ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και στις σχετικές Οδηγίες.  

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα εκδοθεί σε 6 με 8 μήνες και στη  συνέχεια θα σταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο και θα ορίσει νέα δικάσιμο, προκειμένου να προβεί στην έκδοση της οριστικής απόφασής του.  

Σχόλια