Αυστηρές ποινές για απάτες στις χρηματαγορές

0

Νέους κανόνες απoφαίζει το Eυρωκοινοβούλιο την Τρίτη για όσους διαπράττουν σοβαρά αδικήματ,α όπως αυτό της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίοι θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 4 ετών.

Οι νέοι κανόνες, προϊόν ανεπίσημης συμφωνίας μεταξύ ευρωβουλευτών και εκπροσώπων των κρατών-μελών, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.

Θα γίνουν έτσι αυστηρότερες οι ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ποινής φυλάκισης, για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση της αγοράς και η αθέμιτη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Ποινικά αδικήματα θα συνιστούν, επομένως, η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς, καθώς επίσης και η παρακίνηση, ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτά, σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Η απόπειρα παραβίασης των κανονισμών που διέπουν τις χρηματαγορές θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα.