Αυστηροποίηση των κυρώσεων στις τράπεζες ζητεί η Κομισιόν

0

Τη θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Ειδικότερα, η Κομισιόν, επισημαίνει ότι εάν ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν τηρεί τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των xρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι πωλητές και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα παραμείνουν ατιμώρητοι και ότι η απάντηση θα είναι σκληρή, οπουδήποτε στην Ευρώπη και αν συμβεί η παραβίαση. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη ο αρμόδιος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος τόνισε εξάλλου ότι: “”η σημερινή πρόταση καθορίζει μια μελλοντική πορεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων θα είναι ισχυρότερες και θα συγκλίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών””.
Η Κομισιόν, την ίδια ώρα, διαπιστώνει ότι τα προβλεπόμενα αναφορικά με το ισχύον καθεστώς κυρώσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών – μελών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν αποτρεπτικά και επιπλέον, ενδέχεται να δημιουργήσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η νέα πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε απογραφή των εθνικών εξουσιών επιβολής κυρώσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία διενεργήθηκε από τις τρεις Επιτροπές Εποπτικών Αρχών (την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας – CEBS, την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων – CEIOPS, και την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών – CESR).

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μπαρνιέ, “”η έλλειψη επιβολής των κανόνων της ΕΕ σε ένα κράτος – μέλος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σταθερότητα και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα άλλο κράτος – μέλος της Ένωσης.
Πρακτικά, η ενιαία αυστηροποίηση των σχετικών κανόνων θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για ορισμένα ζητήματα, που είναι βασικά για την εξασφάλιση αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών καθεστώτων επιβολής κυρώσεων, ενώ επί τάπητος τίθεται και το ενδεχόμενο επιβολής ποινικών κυρώσεων, εκτός από τις αστικές κυρώσεις, αλλά και η δημοσίευση των εν λόγω κυρώσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά στη διεύθυνση markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu, έως τις 19 Φεβρουαρίου 2011.

Σχόλια