Αυστηρότερες ρυθμίσεις στη διακίνηση ιατρικού προσωπικού εντός ΕΕ ζητά η Βρετανία

0

Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων, που συστάθηκε ειδικά για αυτό το θέμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχύουσες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τη μετακίνηση εργαζομένων στο χώρο της υγείας (ιατρούς, νοσοκόμους κλπ.) στις χώρες της Ένωσης είναι ανεπαρκείς, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Αφορμή για τη σύσταση της Επιτροπής αποτέλεσε ο πολλαπλασιασμός τα τελευταία χρόνια ιατρικών ατυχημάτων από αλλοδαπούς γιατρούς σε βρετανικά νοσοκομεία. Χαρακτηριστική υπήρξε η υπόθεση του Γερμανού Daniel Ubani, ο οποίος το Φεβρουάριο του 2008, στη διάρκεια της πρώτης του επίσημης βάρδιας σε βρετανικό νοσοκομείο, χορήγησε θανατηφόρα δόση παυσίπονου στον 70χρονο David Gray. Το δικαστήριο, τότε, είχε καταδικάσει τον γιατρό για βαριά αμέλεια, αποδίδοντας το ιατρικό λάθος σε ασυνεννοησία με τον ασθενή λόγω κακού χειρισμού της αγγλικής γλώσσας.Από το 2008 έως σήμερα το ζήτημα κυριάρχησε σε μεγάλος μέρος του δημόσιου διαλόγου για την υγεία στη Βρετανία, καθώς τόσο η κοινή γνώμη όσο και οι βουλευτές είναι δυσαρεστημένοι με τους ελλιπείς ρυθμιστικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων συνεργάστηκε στα πλαίσια του έργου της με το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της χώρας (General Medical Council) και συνέταξε έκθεση με τα πορίσματα και τις προτάσεις της. Μία πρότασή της ήταν να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές όχι μόνον οι ιατρικές γνώσεις αλλά και η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο για τους νοσοκομειακούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων -δηλαδή γιατρούς, νοσοκόμους, μαίες, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς κλπ-, ώστε να γίνεται σωστά αντιληπτή η περιγραφή της κατάστασης από τον ασθενή. Η προϋπόθεση επιτυχίας σε προκαταρκτική εξέταση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας υπάρχει ήδη για τους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ. Κατά δεύτερον, η Επιτροπή πίεσε για καλύτερο συντονισμό των κρατών-μελών, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για το ιατρικό προσωπικό που επιθυμεί να μετακινηθεί από τη μία χώρα στην άλλη. Με αυτό τον τρόπο θα αποκλείεται η άσκηση ιατρικών καθηκόντων στο εξωτερικό σε γιατρούς, που τους έχει αφαιρεθεί η άδεια άσκησης του επαγγέλματος στην χώρα ιθαγενείας.«Η Επιτροπή ασφαλώς και έχει δίκιο, προτεραιότητα πρέπει να έχει η ασφάλεια των ασθενών. Συμφωνούμε ότι το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αρκετά αυστηρό και χρειάζεται άμεσα τροποποιήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιατρικού Συμβουλίου.

Με τη σειρά της η υπεύθυνη της Επιτροπής, Βαρόνη Young, σχολίασε ότι το ζήτημα προϋποθέτει και μία στάθμιση μεταξύ της αρχής ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη και της ανάγκης προστασίας των ασθενών. «Αναγνωρίζουμε ότι η κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας έχει φέρει και θα συνεχίσει να φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις χώρες υποδοχής, ωστόσο είναι ρόλος της Κομισιόν και του κάθε κράτους χωριστά να μεριμνά, ώστε να μην γίνεται αυτό σε βάρος της λειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων υγείας».Η Κομισιόν δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα και να διαμορφώσει προσχέδιο αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σχόλια