Αυστηρότεροι κανόνες για τους προσφεύγοντες στο ΕΔΑΔ από το 2014

0

Αυστηρότερες οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης προσφυγής στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το νέο άρθρο 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα επεξεργασίας των αιτήσεων.

Επίσης εισάγει δύο σημαντικές αλλαγές που θα καθορίζουν το κατά πόσον η αίτηση κατευθύνεται προς τον δικαστικό σχηματισμό, ή απορρίπτεται, χωρίς να εξετάζεται από το δικαστήριο.

Περισσότερα

Σχόλια