Αυστραλία: στενά τα περιθώρια ενσωμάτωσης του ισλαμικού νόμου στο εθνικό δίκαιο

0

Σκοπός θα ήταν η διαμόρφωση ενός πλουραλιστικού νομικού συστήματος, στο οποίο ο ισλαμικός νόμος θα λειτουργούσε ως τμήμα του αυστραλιανού δικαίου και παράλληλα με το ισχύον σύστημα του common law. Σταδιακά όμως ανακύπτουν δυσκολίες σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης και υποχρέωσης εφαρμογής από τους κρατικούς μηχανισμούς δύο νομικών συστημάτων, τα οποία θα αποτυπώνουν δύο άκρως διαφορετικούς αλλά εξίσου θεμελιώδεις, ηθικούς και νομικούς πολιτισμούς.

Όπως τονίζει ο Αυστραλός δικαστής, Gerard Brennan μια πολυπολιτισμική κοινωνία βασίζει τη συνοχή της στη συμφωνία επί των θεμελιωδών ζητημάτων αφήνοντας σαφώς περιθώριο ελευθερίας στους ανήκοντες σε μειονότητες.

Η πολιτική σταθερότητα της χώρας είναι απόρροια των βασικών αξιών της ισότητας, την ελευθερίας και σαφώς των αρχών του κράτους δικαίου που ενστερνίζονται όλοι οι πολίτες. Αυτές οι αρχές της αυστραλιανής κουλτούρας θα πρέπει να αποτυπώνονται αντίστοιχα και στο αυστραλιανό δίκαιο.

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, ο σεβασμός στην ισλαμική κοινότητα είναι δεδομένος και αδιαπραγμάτευτος αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με την απόδοση στον ισλαμικό νόμο της ισχύος νόμου του κράτους. Καταλήγοντας ο Brennan, τονίζει ότι οι Αυστραλοί πολίτες νιώθουν υπερήφανοι για την πολυεθνική και πολυθρησκευτική κοινωνία στην οποία ζουν και αναγνωρίζει την αρμονική συνύπαρξη με τα μέλη της ισλαμικής κοινότητας αλλά παράλληλα εκφράζει την πεποίθηση ότι προκειμένου να εξακολουθήσει να υφίσταται αυτή η κοινωνική συνοχή, απαιτείται απόλυτη και καθολική στήριξη του εθνικού δικαιικού συστήματος.

Σχόλια