Αυστρία και Πολωνία ενώπιον του ΔΕΕ για το νομοθετικό πλαίσιο της “πράσινης ενέργειας”

0

Η Αυστρία καταδικάστηκε από το ΔΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση, επειδή με τη νομοθεσία της έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας κατά της Πολωνίας, ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι η χώρα δεν έχει  ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την Oδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ψηφίστηκε το 2009, τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτύχουν υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020.

Με στόχο να καλύπτει το 34% των ενεργειακών της αναγκών από μη ανανεώσιμες πηγές, η Αυστρία θέσπισε σύστημα πώλησης πράσινης ενέργειας από τους παραγωγούς στις εταιρείες ηλεκτρισμού, θέτοντας και επιπλέον τέλη στους καταναλωτές λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η παραγωγή πράσινης ενέργειας. Ωστόσο, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις της χώρας ανταγωνιστικές διεθνώς, η Αυστρία έθεσε ανώτατο όριο στις πληρωμές που πραγματοποιούν ειδικά αυτές για την πράσινη ενέργεια στο 0.5 τοις εκατό των καθαρών κερδών τους. Το μέτρο αυτό συνιστά κατά το ΔΕΕ παράνομη κρατική ενίσχυση.

Η Πολωνία, από την άλλη πλευρά, προτείνεται να καταδικαστεί για την μη ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας πρότεινε στις προτάσεις του να της επιβληθεί και πρόστιμο ύψους 76.000 δολαρίων ημερησίως, μέχρι να τροποποιήσει την νομοθεσία της ώστε να συμμορφωθεί με την Οδηγία. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δεν είναι νομικά δεσμευτική για το Δικαστήριο.

Σχόλια